Chahanchu Ma by Babin Pradhan

875 views


Rhythm :

Root Chord :

 Download PDF

Intro:

G.........Em........Am.......G

Chahanchu Ma Timi Phul Jastai 

C......................G

Madhur Subash Charda Aau 

G............Em..Am.......C

Parkhibaschu Ma Jun Jastai 

C.......................G

Sital Prakash Chardai Aau 


Verse:

C..........Em...............G....C......Em....Am

Mero Adhayaro Sansarma Sadhai Timi 

Am.....D....G

Tara Bani Aau 

C.........Em...............G......C....Em....Am

Mero Sunsaan Akashma Sadhai Sadhai 

Am.......D............G

Sangeet Bani Gunji Deu 


Verse 2:

C.......Em...............D....C....Em......Am

Mero Niras Najarma Sadhai Timi 

Am.....D...........G

Asha Bani Jhulki Deu 

C......Em................Gm......C....Em....Am

Mero Ujhad Bihanima Sadhai Sadhai

Am.....D........G

Shit Bani Ayi Deu 


© Merochords.com